Maarten Tromplaan 13
5242 AW Rosmalen
+31 (0)6 218 650 10
info@bmcpensioen.nl
  • Duidelijk over later
  • Dromen over later
  • Duidelijk over later
  • Meer weten over later
  • Onbezorgd over later

Wetsvoorstel Pensioencommunicatie aangenomen

Zondag 31 mei 2015

Het is zover!

Met enige vertraging is het wetsvoorstel pensioencommunicatie aangenomen en de wet zal per 1-7-2015 ingaan.

De wet zorgt ervoor dat werknemers, of deelnemers aan pensioenregelingen, meer rechten krijgen m.b.t. de communicatie over hun pensioen door de werkgever, pensioenuitvoerder en vanuit het pensioenregister.

De werkgever

De werkgever wordt het eerste aanspreekpunt voor pensioenvragen van werknemers en ziet daarmee de zorgplicht uitgebreid worden. Om deze in te vullen is kennis van pensioen in het algemeen en de eigen pensioenregeling in het bijzonder noodzakelijk. Ik verwacht echter niet dat werkgevers hun verantwoordelijke HR en Finance medewerkers op pensioencursus gaan sturen. Het extern inhuren van deze kennis is het meest voor de hand liggend.

Zie hiervoor ook het artikel "De werkgever en pensioen in 2015"

De pensioenuitvoerder

De pensioenuitvoerder krijgt aanvullende eisen opgelegd over de frequentie en wijze van communiceren. Het moet duidelijker met meer symbolen en plaatjes om het begrijpelijk te maken voor iedereen. Ook moet de informatie meer op de persoon gericht worden. Hiervoor wordt het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) vervangen door het Pensioen-123.

Dit is een uitgebreide variant van het UPO dat bestaat uit drie lagen. de eerste laag is een soort samenvatting met alleen beknopte informatie op hoofdlijnen, de tweede laag bevat meer details en geeft van alle pensioenonderdelen informatie en de derde laag geeft alle details weer zoals voorwaarden, regelinginformatie en bijbehorende documenten.

Het pensioenregister

Dit register ofwel de website www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt nog belangrijker. Hier tref je informatie aan over je pensioenopbouw in het verleden. Ook pensioenen bij andere werkgevers dan waar je nu werkt. Deze informatie wordt actueler omdat uitvoerders vaker (per kwartaal) hun gegevens moeten uploaden naar het register en door nieuwe regels m.b.t. weergave van gegevens wordt de informatie onderling beter vergelijkbaar. Op termijn worden misschien zelfs de gegevens van in privé opgebouwde pensioenen (lijfrenten) opgenomen in het register.

 

Al met al een duidelijke verbetering voor alle werknemers die meer willen weten over hun pensioen en meer grip willen op de ontwikkeling ervan.

Voor pensioenuitvoerders wordt het echter nog een hele klus om de vernieuwde communicatie op orde te krijgen. hopelijk gaat het op tijd lukken.

Mijn grootste zorg ligt bij de werkgever. Die krijgt duidelijk een andere rol met meer verantwoordelijkheid terwijl de kennis van pensioenen bij de meeste van hen ontbreekt. Gelukkig zijn er ondersteuningsconcepten zoals BMC Pensioen support of helpdesk.

 

Jan van Boxtel MFP

Pensioenconsultant

BMC Pensioencommunicatie