Maarten Tromplaan 13
5242 AW Rosmalen
+31 (0)6 218 650 10
info@bmcpensioen.nl
  • Dromen over later
  • Duidelijk over later
  • Meer weten over later
  • Onbezorgd over later
  • Duidelijk over later

Visie en missie

Communicatie verhoogt de waarde van uw pensioenregeling

Visie

BMC Pensioen & Communicatie wil de interesse van werknemers voor hun pensioenregeling verhogen door het overbrengen van kennis en informatie, op het juiste moment en in begrijpelijke taal.

Wij willen werkgevers helpen aan een hogere werknemerstevredenheid, meer waardering voor de arbeidsvoorwaarde pensioen en bij het voldoen aan hun zorgplicht.

Wij streven naar een situatie waarin deelnemers weten welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden zij hebben m.b.t. hun pensioenregeling en waarin deelnemers zelf het antwoord kunnen geven op de vragen;

  • Wat voor pensioenregeling heb ik?
  • Hoeveel pensioen krijg ik later?
  • Welke invloed heb ik daar zelf op?

Missie

BMC Pensioen & Communicatie kan de zorg voor de arbeidsvoorwaarde pensioen overnemen van werkgevers. Door onze jarenlange vaktechnische en communicatieve ervaring in combinatie met vergaande vakinhoudelijke kennis zijn wij in staat hoogwaardige pensioengerelateerde diensten te leveren tegen een aantrekkelijke prijs. Diensten die niet alleen het begrip en de kennis van pensioen verhogen maar ook de waardering voor deze arbeidsvoorwaarde.

Wij leveren werkgevers op het juiste moment de benodigde pensioenkennis en ondersteuning zodat zij kunnen voldoen aan hun zorgplicht als eerste aanspreekpunt voor hun werknemers.

BMC Pensioen & Communicatie helpt werkgevers bij onduidelijkheden of conflicten over pensioen en met duidelijke en doelgerichte communicatie. Op de achtergrond ondersteunen en begeleiden wij ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigers bij het uitvoeren van hun taken en het nemen van gefundeerde beslissingen over pensioen. Met een quickscan geven wij snel aan wat de  sterke en zwakke punten van een regeling of de organisatie zijn en wat wij voor u kunnen betekenen.

Onze dienstverlening is geschikt voor alle werkgevers die het maximale uit de arbeidsvoorwaarde pensioen willen halen, ongeacht hun omvang en ongeacht een eventuele verplichtstelling aan een bedrijfstak pensioenfonds. Onze dienstverlening is verdeeld in modules zodat u zelf die dienstverlening kiest die past bij uw wensen en budget.