Maarten Tromplaan 13
5242 AW Rosmalen
+31 (0)6 218 650 10
info@bmcpensioen.nl
  • Duidelijk over later
  • Onbezorgd over later
  • Meer weten over later
  • Dromen over later
  • Duidelijk over later

Voor ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordiging

Als lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mag u meepraten en mee beslissen over belangrijke zaken zoals de pensioenregeling binnen uw bedrijf.

Dat is niet altijd eenvoudig. Het is nu eenmaal vrij complexe materie en niet iedere werknemer of werkgever denkt hetzelfde over pensioen en de bijbehorende kosten. 

De specialisten van BMC Pensioen & Communicatie kunnen u daarbij helpen.

Wij kunnen u meestal op korte termijn de basiskennis van pensioenen bijbrengen door middel van een workshop of training. Voor meer complexe pensioenzaken verzorgen wij een aanvullende training over dat specifieke onderwerp. Hoe beter u de materie begrijpt hoe beter uw taak binnen de ondernemingsraad kan worden uitgevoerd.

Wij helpen u met het doorrekenen van de gevolgen van de verschillende scenario's of voorgestelde aanpassingen zodat u achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan of met het doorrekenen van de gevolgen op individueel werknemers niveau.

Wij stellen samen met u verbetervoorstellen op en kunnen aanschuiven als vakinhoudelijk pensioendeskundige bij het overleg tussen werkgever en werknemer. Of dit nu namens de werkgever, namens de ondernemingsraad of als neutrale (bemiddelende) partij is.

Als werkgever of als lid van een ondernemingsraad heeft u rechten en plichten en streeft u naar een voor alle partijen acceptabele oplossing bij complexe vraagstukken over pensioen. Wij helpen u daar graag bij.

Lees meer over onze dienstverlening bij  Modules