Maarten Tromplaan 13
5242 AW Rosmalen
+31 (0)6 218 650 10
info@bmcpensioen.nl
 • Duidelijk over later
 • Dromen over later
 • Duidelijk over later
 • Meer weten over later
 • Onbezorgd over later

De Onderneming

Duidelijke communicatie maakt het verschil

Na jarenlange ervaring bij grotere financiele instellingen en recente ervaringen met eindklanten vinden wij dat het de hoogste tijd wordt voor een andere benadering van de pensioenmarkt.

Wij vinden dat er te vaak voorbijgegaan wordt aan de echte vragen en behoeften van werknemers m.b.t. pensioenen. De massacommunicatie van pensioenfondsen en verzekeraars bereikt haar doel niet en binnen de onderneming kunnen werknemers vaak nergens terecht met hun vragen. Of een bedrijf nu bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds is aangesloten of zelf bij een private verzekeraar een pensioenregeling heeft ondergebracht, de tekortkomingen zijn hetzelfde. Dat kan beter en daar richten wij ons op.

De rol van de werkgever is hierbij van doorslaggevend belang. Hij heeft een vertrouwensband met de werknemer en beschikt over alle informatie om de juiste informatie op het juiste moment bij de werknemer te brengen. Sterker nog, hij is en blijft eindverantwoordelijk voor de correcte uitvoering en toepassing van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Vanuit zijn zorgplicht dient hij ervoor te zorgen dat er voldoende pensioenkennis in zijn bedrijf aanwezig en beschikbaar is.

BMC Pensioen & Communicatie helpt u daar graag bij. Een greep uit onze dienstverlening:

 • Het leveren van de benodigde kennis en opleidingen voor uw HR of Finance medewerkers of uw ondernemingsraad
 • Het bieden van ondersteuning bij het invoeren van procedures rondom pensioenen en life events
 • Beantwoorden van inhoudelijke pensioenvragen van uw medewerkers
 • Het ter beschikking stellen van diverse communicatiemiddelen
 • Het begeleiden van uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij het  beoordelen van en het nemen van beslissingen over de pensioenregeling
 • Het verzorgen van presentaties voor uw management en werknemers
 • Het leveren van volledige individuele pensioenoverzichten per werknemer al dan niet met een persoonlijke toelichting
 • Begeleiding bij in- en uitdiensttreding van werknemers

Wij geloven in de toegevoegde waarde van duidelijke communicatie. Meer kennis van pensioen betekent meer begrip voor veranderingen en meer waardering voor deze kostbare en toekomstbepalende arbeidsvoorwaarde.