Maarten Tromplaan 13
5242 AW Rosmalen
+31 (0)6 218 650 10
info@bmcpensioen.nl
 • Duidelijk over later
 • Meer weten over later
 • Duidelijk over later
 • Dromen over later
 • Onbezorgd over later

Voor werkgevers

Als werkgever wilt u het beste voor uw bedrijf en voor uw werknemers. Daarom heeft u ongetwijfeld een hoop zaken geregeld zoals een pensioenregeling. 

Een mooie maar complexe en kostbare arbeidsvoorwaarde waar meer bij komt kijken dan in eerste instantie gedacht.

Misschien mag u zelf kiezen wie uw pensioenregeling uitvoert of misschien  is die keuze voor u gemaakt omdat u als werkgever onder de verplichtstelling van een bedrijfstak pensioenfonds(*) valt.

Waar uw pensioenregeling ook is ondergebracht, u bent en blijft uit hoofde van uw zorgplicht verantwoordelijk voor de juiste uitvoering ervan en de communicatie over deze arbeidsvoorwaarde. 

Daar helpen wij u graag bij.

Wanneer er bijvoorbeeld door tegenvallende resultaten van het pensioenfonds ingegrepen moet worden in de pensioenen of wanneer uw pensioenregeling ten gevolge van het door de overheid gesloten pensioenakkoord naar beneden moet worden bijgesteld leidt dat tot veel vragen van uw werknemers. In sommige gevallen zelfs tot onrust. Heeft u een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging dan mogen die ook meepraten. 

Pensioen is een door u toegezegde arbeidsvoorwaarde en u bent het eerste aanspreekpunt voor uw medewerkers. Daarvoor heeft u bepaalde pensioenkennis binnen uw bedrijf nodig en die is er niet altijd. Uw pensioenfonds richt haar communicatie uitingen op grote groepen werknemers tegelijk en gebruikt nog steeds teveel vakjargon. Dat lost uw probleem ook niet op.

Niet alleen als goed werkgever maar ook vanuit de pensioenwet bent u verplicht uw werknemers over hun pensioen te informeren en met de komst van de nieuwe wet pensioencommunicatie wordt zelfs van u verwacht dat u daarbij rekening houdt met de zogenaamde "life-events". Dit zijn belangrijke gebeurtenissen in het leven van uw werknemers die invloed hebben op hun pensioen zoals trouwen, scheiden, arbeidsongeschikt raken, meer of minder werken, etc.

Bent u als werkgever vrij in uw keuze van pensioenregeling en pensioenuitvoerder dan komen er naast de hierboven genoemde verantwoordelijkheden ook het onderzoek naar de betaalbaarheid, de meest geschikte regeling, de beste pensioenuitvoerder en belangrijke beleggingskeuzes bij. Ook het inregelen, vastleggen en uitleggen aan uw medewerkers is een flinke klus. Daar heeft u advies van een gecertificeerd pensioenadviseur bij nodig.

In alle gevallen geldt dat u pas het optimale resultaat uit uw pensioenregeling haalt als uw medewerkers weten en begrijpen wat voor regeling ze hebben. 

Uit onderzoek blijkt dat goed geïnformeerde werknemers meer betrokken en gemotiveerd zijn. Betrokken gemotiveerde werknemers presteren beter.

BMC Pensioen & Communicatie helpt u graag met de communicatie over uw pensioenregeling en ondersteunt u bij alle voorkomende pensioengerelateerde werkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten en dat uw pensioenregeling beter op waarde wordt geschat.

Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening bij modules.

 

(*) voorbeelden van bedrijfstakpensioenfondsen of ondernemingspensioenfondsen:

 • ABP
 • Zorg en Welzijn
 • Pensioenfonds Bouwnijverheid
 • PME
 • PMT
 • Pensioenfonds voor dierenartsen
 • Groothandel in levensmiddelen
 • Pensioenfonds voor de horeca en catering