Europalaan 22
5232 BC 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 687 24 33
info@bmcpensioen.nl
  • Onbezorgd over later
  • Duidelijk over later
  • Dromen over later
  • Duidelijk over later
  • Meer weten over later

Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door BMC Pensioen & Communicatie B.V. met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

BMC Pensioen & Communicatie B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van BMC Pensioen & Communicatie B.V.

BMC Pensioen & Communicatie B.V. behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van BMC Pensioen & Communicatie B.V.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.