Maarten Tromplaan 13
5242 AW Rosmalen
+31 (0)6 218 650 10
info@bmcpensioen.nl
  • Duidelijk over later
  • Onbezorgd over later
  • Duidelijk over later
  • Dromen over later
  • Meer weten over later

Financieel Fit voor werknemers

Dinsdag 21 februari 2017

“Financieel Fit”, de derde pijler van duurzame inzetbaarheid.

 

Je ziet steeds vaker artikelen over duurzame inzetbaarheid van werknemers. De insteek is meestal gericht op “fysieke fitheid” en “geestelijke fitheid” en het belang ervan voor zowel de werknemer als de werkgever. Terecht, zieke werknemers kosten bedrijven steeds vaker en steeds meer geld. Het zijn de eerste 2 pijlers voor duurzame inzetbaarheid en de voordelen van gericht HR beleid zijn direct zichtbaar en aantoonbaar.

Toch ben je er dan nog niet. Er zijn nog diverse andere situaties die je niet op kunt lossen met het verbeteren van de fysieke of geestelijke gezondheid van werknemers. Één op de tien werknemers heeft schulden die al eens tot problemen hebben geleid of dat op korte termijn gaan doen. Zes op de 10 werknemers hebben onvoldoende zicht op hun financiële plaatje en weten niet of ze straks van hun pensioen kunnen rondkomen. En dat is terecht, uit onderzoek van het Nibud blijkt dat bijna 25% straks geld tekort zal komen tenzij ze drastisch in hun uitgaven gaan snijden. Het probleem van hoge zorgkosten, niet afgeloste hypotheken en tegenvallende pensioenen groeit mee met de grote babyboom generatie. De pensioendatum schuift ondertussen ook op, maar dat is geen oplossing voor het probleem dat het merendeel van de werknemers zich zorgen maakt over hun huidige en toekomstige financiële situatie en ook niet weet waar ze terecht kunnen voor hulp. Die onrust en onzekerheid is juist het grootste probleem. Dat is de derde pijler van duurzame inzetbaarheid, “Financieel Fit”.

 

Wat betekent dat voor een werkgever?

Het is wel degelijk ook een probleem voor een werkgever. Werknemers met schulden raken in een sociaal isolement, gaan vaak ongezonder leven, hebben vaker stressklachten en slaapproblemen. De gevolgen daarvan ervaar je meestal als klachten van fysieke of geestelijke gezondheid terwijl ze daar niet veroorzaakt worden. Het komt de werkvreugde en motivatie zeker niet ten goede en als het echt fout gaat wordt je als werkgever geconfronteerd met schuldsanering, loonbeslag, voorschotverzoeken etc. Samen met de grote groep werknemers die onzeker is en zich zorgen maakt over later valt er bij 7 op de 10 werknemers nog wel wat te verbeteren aan de financiële fitheid.

 

Wat levert het op”

Voor de schuldenproblematiek van werknemers geldt dat hoe eerder hulp geboden wordt, hoe groter de kans op succes. Dat is lastig, uit schaamte houden werknemers schuldproblemen zo lang mogelijk geheim, tegen beter weten in, hopend op een oplossing.

Voor de grote groep die niet weet hoe ze er nu en straks voorstaan maak je al het verschil door ze inzicht en overzicht in hun financiën te geven. Dat kan al door eenvoudige en begrijpelijke voorlichting over hun arbeidsvoorwaarden, pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen en hun uitgaven. Financieel advies aan werknemers in de meest pure vorm. Eerst zorgen dat je weet hoe je ervoor staat en dan pas overgaan tot actie. Geen advies van producten of diensten, dat werkt averechts, maar vertellen hoe het in elkaar zit en waar ze terecht kunnen voor hulp. Zo zorgt financiële voorlichting en advies ervoor dat werknemers zelfredzamer worden, grip en controle over hun financiën terug krijgen en creëer je rust. De motivatie en werkvreugde nemen toe en de inzetbaarheid en flexibiliteit van werknemers verbeterd. Zo leidt financiële fitheid uiteindelijk tot een hogere fysieke en geestelijke fitheid.

 

Gaat u voor duurzame inzetbaarheid van werknemers? Vergeet de derde pijler niet!

 

Jan van Boxtel