Maarten Tromplaan 13
5242 AW Rosmalen
+31 (0)6 218 650 10
info@bmcpensioen.nl
  • Duidelijk over later
  • Dromen over later
  • Duidelijk over later
  • Onbezorgd over later
  • Meer weten over later

Waarom communicatie

Communicatie = Motivatie en Waardering

Hoe meer een werknemer weet en begrijpt van zijn pensioenregeling hoe meer hij bereid is zelf actie te ondernemen. Ook zijn waardering voor deze arbeidsvoorwaarde en voor zijn werkgever zijn hoger.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het verschil tussen een goed bedrijf en een excellent bedrijf of marktleider bepaald wordt door gemotiveerde en betrokken medewerkers. Uit weer andere onderzoeken blijkt dat motivatie en betrokkenheid van medewerkers sterk beïnvloed worden door communicatie. Medewerkers voelen zich belangrijker en meer serieus genomen als ze goed geïnformeerd worden over zaken. Uiteindelijk zetten ze dan graag dat stapje extra.

Uit eigen ervaring weten wij dat het met de communicatie over pensioen zeer slecht gesteld is. Als deelnemer aan een regeling ontvang je regelmatig post, email en soms complete boekwerken over je pensioen maar helaas verstopt tussen allerlei niet pensioen gerelateerde zaken en in zeer algemene termen. Dat kan ook niet anders omdat dezelfde informatie ook naar duizenden andere deelnemers gaat. De pensioenuitvoerders communiceren aan de massa en gaan er blijkbaar van uit dat u als medewerker HR of Finance namens de werkgever in staat bent alle vragen van medewerkers te beantwoorden. Dat kun je niet verwachten, pensioen is een complexe, steeds veranderende, materie en deze medewerkers hebben meer dan alleen pensioen in hun takenpakket.

Vraag een willekeurige werknemer naar zijn pensioen en het merendeel blijft stil, terwijl hij bij de vraag “wat wilt u weten over uw pensioen?” vrij resoluut antwoordt “hoe het werkt, hoeveel pensioen ik later krijg en of ik daar zelf nog iets aan kan doen?”

Voor werkgevers komt er nog een belangrijk aspect bij, namelijk de grote investering die u in een passende pensioenregeling doet over vele jaren. U heeft de mogelijkheid een eigen bijdrage te vragen van uw medewerkers maar het merendeel komt voor uw rekening.

De pensioenpremie loopt in sommige gevallen op tot boven 20% van de loonsom. Dan verdient zo'n arbeidsvoorwaarde toch meer aandacht.

Een ander aangetoond feit is dat werknemers die te weinig inzicht en kennis van hun pensioenregeling hebben vaker en langer een beroep doen op de HR afdeling van een bedrijf.

Goede communicatie bespaart uw HR afdeling tijd.