Europalaan 22
5232 BC 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 687 24 33
info@bmcpensioen.nl
  • Duidelijk over later
  • Dromen over later
  • Onbezorgd over later
  • Duidelijk over later
  • Meer weten over later

Individueel

Individuele ondersteuning op maat.

Met uw persoonlijke pensioensamenvatting weet u precies hoe het met uw pensioen gesteld is.

Een overzicht van onze dienstverlening in deze module:

  • Individuele begeleiding en advies bij pensioenvragen.
  • Het samenstellen en toelichten van een individuele pensioensamenvatting. Deze geeft exact de opgebouwde pensioenrechten, de nog op te bouwen rechten en de persoonlijke aanvullingen weer (1e, 2e en 3e pijler).
  • Het individueel begeleiden van  werknemers bij complexe zaken zoals waardeoverdracht, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, etc.
  • Het begeleiden van uw communicatie met uw pensioenuitvoerder.